Jesteś tutaj

Realizowane przedmioty

Wersja do wydrukuPDF version

I rok; studia jednolite magisterskie

 1. Anatomia – 30w+30ć
 2. Biofizyka – 15w+30ć
 3. Biologia i genetyka – 15w+45ć
 4. Chemia ogólna i nieorganiczna – 15w+30ć
 5. Przysposobienie biblioteczne – 2ć
 6. Zastosowania matematyki w analityce medycznej (f) – 30ć
 7. Chemia bionieorganiczna (f) – 15ć+15s
 8. Naukowa informacja medyczna (f) – 3ć+2s
 9. Chemia organiczna – 15w+30ć
 10. Chemia analityczna – 10w+35ć
 11. Kwalifikowana pierwsza pomoc – 15w+30ć
 12. Statystyka – 15ć+15s
 13. Historia medycyny i farmacji – 15s
 14. Chemia bioorganiczna (f) – 10w+10ć+10s
 15. Język angielski – 60ć
 16. Wychowanie fizyczne – 60ć
 17. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 4w

(f) zajęcia fakultatywne

II rok; studia jednolite magisterskie

 1. Biochemia – 30w+75ć
 2. Biologia molekularna – 15w+30ć
 3. Immunologia – 10w+20ć
 4. Technologia informacyjna – 10w+20ć
 5. Psychologia – 15w
 6. Socjologia – 15w
 7. Analiza instrumentalna – 15w+45ć
 8. Fizjologia – 15w+45ć
 9. Chemia fizyczna - 15w + 30ć
 10. Higiena i epidemiologia – 10w+20ć
 11. Histologia – 20w+40ć
 12. Język angielski – 60ć

III rok; studia jednolite magisterskie

 1. Mikrobiologia – 30w+120ć
 2. Serologia grup krwi i transfuzjologia – 15w+45ć
 3. Chemia kliniczna – 45w+105ć
 4. Cytologia kliniczna – 10w+20ć
 5. Diagnostyka parazytologiczna – 10w+20ć
 6. Analityka ogólna i techniki pobierania materiału – 15w+45ć
 7. Patofizjologia – 30w+60ć
 8. Patomorfologia – 20w+40ć
 9. Biofizyczne podstawy diagnostyki medycznej (f) – 15w

IV rok; studia jednolite magisterskie

 1. Biochemia kliniczna – 15w+60ć
 2. Toksykologia - 30w+45ć     
 3. Diagnostyka izotopowa – 10w+20ć
 4. Hematologia laboratoryjna – 60w+90ć
 5. Farmakologia – 15w+30ć
 6. Genetyka medyczna – 15w+45ć
 7. Immunopatologia – 15w+45ć
 8. Praktyczna nauka zawodu – 90ć
 9. Propedeutyka onkologii (f) – 30ć

V rok; studia jednolite magisterskie

 1. Diagnostyka laboratoryjna – 30w+60ć
 2. Propedeutyka medycyny – 15w+75ć
 3. Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych – 15w
 4. Systemy jakości i akredytacja laboratoriów - 30 
 5. Praktyczna nauka zawodu – 90ć
 6. Etyka zawodowa - 15w
 7. Statystyka medyczna - 30ć
 8. Prawo medyczne - 15w
 9. Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań - 375
 10. Praca magisterska i egzamin dyplomowy