Jesteś tutaj

Władze dziekańskie

Wersja do wydrukuPDF version

 

 

dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 788
faks: (0-22) 57 20 773

e-mail: piotr.wroczynski@wum.edu.pl

prof. dr hab. n. farm. Grażyna Nowicka

Prodziekan do spraw Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 788
faks: (0-22) 57 20 773

e-mail: grazyna.nowicka@wum.edu.pl

Agnieszka Pietrosiuk, Prodziekan

 

dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk

Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 788
faks: (0-22) 57 20 773


e-mail: agnieszka.pietrosiuk@wum.edu.pl

  

dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska - Zadrożny

Prodziekan do spraw Nauki

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 788
faks: (0-22) 57 20 773


e-mail: magdalena.bujalska@wum.edu.pl