Jesteś tutaj

Rys Historyczny

Wersja do wydrukuPDF version

Krótki rys historyczny

    Analityka medyczna jako kierunek studiów istnieje na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od roku 2002/2003. Wywodzi się od specjalności na studiach farmaceutycznych – analityka kliniczna. Decyzją Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 marca 2011 roku nastąpiło przekształcenie działającego w strukturach Wydziału Farmaceutycznego – Oddziału Analityki Medycznej w Oddział Medycyny Laboratoryjnej. Początkowo, były to studia 2-stopniowe (3-letnie studia licencjackie oraz jako kontynuacja – 2-letnie uzupełniające studia magisterskie). Od roku akademickiego 2006/2007 studia na tym kierunku są studiami jednostopniowymi (5-letnimi) magisterskimi, prowadzonymi w trybie dziennym. Dodatkowo w trybie wieczorowym, od roku akademickiego 2008/2009 prowadzone są studia odpłatne, podyplomowe, które obejmują 4 semestry nauczania. Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej istnieje również możliwość kontynuowania kształcenia w ramach 4-letnich studiów doktoranckich. Studia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prowadzone są zgodnie ze standardami nauczania zatwierdzonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2007 roku. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale potwierdziła Państwowa Komisja Akredytacyjna, udzielając akredytacji prowadzonym kierunkom nauczania.